PS2 A Jakub

  • pracovní stejnokroj II – varianta A – nehořlavá 
  • dle vyhlášky 69/2014 Sb., příloha č.8
  • spolehlivý pracovní stejnokroj II ze směsového materiálu s trvalou nehořlavou úpravou PROBAN®

Materiály

  • Vrchní vrstva
    Proban®, polyester, antistat

Dokumenty ke stažení