Bez postavy

Dokumentacja techniczna - Normy europejskie

Straż pożarna

EN 15614

EN 15614

Odzież ochronna dla strażaków - Metody laboratoryjne testowania i wymagania techniczne dotyczące wykonania odzieży do likwidacji pożarów w otwartym terenie.

EN 469+A1

EN 469+A1

Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania techniczne dotyczące odzieży ochronnej dla strażaków.

EN 1486

EN 1486

Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania i metody testowania odzieży odblaskowej do specjalnego gaszenia ognia.

EN 13911

EN 13911

Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania i metody testowania kominiarek dla strażaków.

EN 659

EN 659

Rękawice ochronne dla strażaków.


Odzież

EN ISO 13688

EN ISO 13688

Odzież ochronna - warunki ogólne.

EN ISO 11612

EN ISO 11612

Odzież ochronna dla osób pracujących w przemyśle i narażonych na działanie ciepła (z wyjątkiem odzieży dla strażaków i spawaczy).

A B C D E F

A - ograniczone rozprzestrzenianie płomienia (poziom A1 / A2)

B - ciepło konwekcyjne (poziom B1 - B3)

C - promieniowanie cieplne (poziom C1 - C4)

D - rozpryski płynnego aluminium (poziom D1 - D3)

E - rozpryski płynnego żelaza (poziom E1 - E3)

F - ciepło kontaktowe (poziom F1 - F3)

EN ISO 14116

EN ISO 14116

Odzież ochronna - Ochrona przed ciepłem i ogniem - Materiały i zestawy materiałów z ograniczonym rozprzestrzenianiem płomienia

EN ISO 11611

EN ISO 11611

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i podobnych procesów.

EN 1149-5

EN 1149-5

Odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne.

EN 61482-1-2

EN 61482-1-2

Prace pod napięciem - Odzież chroniąca przed działaniem cieplnym łuku elektrycznego.

IEC 61482-2

IEC 61482-2

Prace pod napięciem - Odzież chroniąca przed działaniem cieplnym łuku elektrycznego.

EN 13034+A1

EN 13034+A1

Odzież ochronna przeciwko ciekłym chemikaliom – Wymagania dotyczące wykonania odzieży ochronnej przeciwko chemikaliom zapewniającej ograniczoną ochronę przed chemikaliami ciekłymi.

EN ISO 20471

EN ISO 20471

Odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności do celów profesjonalnych - Metody testowania i wymagania.

EN 343+A1

EN 343+A1

Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem.

EN 14058

EN 14058

Odzież ochronna - Części odzieży do ochrony przed chłodnym środowiskiem.


Rękawice

EN 420+A1

EN 420+A1

Rękawice ochronne - warunki ogólne.

EN 407

EN 407

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami termicznymi - ciepłem i ogniem.

X X X X X X

- Zachowanie podczas płonięcia (poziom 1 - 4).

- Ciepło kontaktowe (poziom 1 - 4).

- Ciepło konwekcyjne (poziom 1 - 4).

- Promieniowanie cieplne (poziom 1 - 4).

- Małe rozpryski roztopionego metalu (poziom 1 - 4).

- Duże ilości roztopionego metalu (poziom 1 - 4).

EN 388

EN 388

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

X X X X

- Odporność na ścieranie (poziom 1 - 4)

- Odporność na przecięcie (poziom 1 - 5)

- Odporność na rozerwanie (poziom 1 - 4)

- Odporność na przebicie (poziom 1 - 4)

EN 12477+A1

EN 12477+A1

Rękawice ochronne dla spawaczy.

EN 511

EN 511

Rękawice chroniące przed zimnem.


Osłony

EN 1731

EN 1731

Środki ochrony oczu i twarzy z siatki do zastosowań przemysłowych lub innych chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi lub promieniowaniem cieplnym.

EN 166

EN 166

Środki ochrony indywidualnej oczu - podstawowe przepisy.

EN 171

EN 171


Kaski

EN 397

EN 397

Przemysłowe kaski ochronne.