Bez postavy

Technická dokumentace - Evropské normy

Hasiči

EN 15614

EN 15614

Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu.

EN 469+A1

EN 469+A1

Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče.

EN 1486

EN 1486

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně.

EN 13911

EN 13911

Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a metody zkoušení pro kukly pro hasiče.

EN 659

EN 659

Ochranné rukavice pro hasiče.


Oděvy

EN ISO 13688

EN ISO 13688

Ochranné oděvy - všeobecné podmínky.

EN ISO 11612

EN ISO 11612

Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče).

A B C D E F

A - omezené šíření plamene (úroveň A1 / A2)

B - konvekční teplo (úroveň B1 - B3)

C - radiační (sálavé) teplo (úroveň C1 - C4)

D - postřik roztaveným hliníkem (úroveň D1 - D3)

E - postřik roztaveným železem (úroveň E1 - E3)

F - kontaktní teplo (úroveň F1 - F3)

EN ISO 14116

EN ISO 14116

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

EN ISO 11611

EN ISO 11611

Ochranný oděv pro použití při svařování a příbuzných procesech.

EN 1149-5

EN 1149-5

Ochranné oděvy- elektrostatické vlastnosti.

EN 61482-1-2

EN 61482-1-2

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku.

IEC 61482-2

IEC 61482-2

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku

EN 13034+A1

EN 13034+A1

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím.

EN ISO 20471

EN ISO 20471

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky.

EN 343+A1

EN 343+A1

Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti.

EN 14058

EN 14058

Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí.


Rukavice

EN 420+A1

EN 420+A1

Ochranné rukavice - všeobecné podmínky.

EN 407

EN 407

Ochranné rukavice proti tepelným rizikům - teplu nebo ohni.

X X X X X X

- Chování při hoření (úroveň 1 - 4)
- Kontaktní teplo (úroveň 1 - 4)
- Konvekční teplo (úroveň 1 - 4)
- Radiační (sálavé) teplo (úroveň 1 - 4)
- Malé rozstřiky roztaveného kovu (úroveň 1 - 4)
- Velká množství roztaveného kovu (úroveň 1 - 4)

EN 388

EN 388

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.

X X X X

- Odolnost proti oděru (úroveň 1 - 4)
- Odolnost proti proříznutí (úroveň 1 - 5)
- Odolnost proti roztržení (úroveň 1 - 4)
- Odolnost proti propíchnutí (úroveň 1 - 4)

EN 12477+A1

EN 12477+A1

Ochranné rukavice pro svářeče.

EN 511

EN 511

Ochranné rukavice proti chladu.


Štíty

EN 1731

EN 1731

Prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové nebo jiné použití proti mechanickým nebezpečím nebo sálavému teplu.

EN 166

EN 166

Osobní prostředky na ochranu očí - základní ustanovení.

EN 171

EN 171

Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.


Přilby

EN 397

EN 397

Průmyslové ochranné přilby.